لینک های دسترسی

در کشمير هند پنج عسکر و يک شورشي کشته شدند.


اردوي هند ميگويد امروز پنج عسکر و يک شورشي در کشمير هند کشته شدند.

اين تلفات، تازه ترين قتل ها در جنگ جاري بين عساکر و شورشيان جدائي طلب در منطقۀ کوپواره، نزديک خط کنترول است که کشمير هندي و پاکستاني را جدا ميسازد.

مقامات اردو گفتند در هفتۀ جاري يک عسکر و ۱۱ شورشي بعد ازان کشته شدند که تندروان از پاکستان بقلمرو هند نفوذ نمودند.

هند پاکستان را به تسليح و تمويل تندرواني متهم کرده که يک شورش ۱۸ ساله را در بخش هندي کشمير براه انداخته اند.

بروز پنجشنبه، قوماندان پوليس کشمير گفت قواي امنيتي ابو عاطف، قوماندان گروۀ تندرو اسلاميست محافظه کار را که بخاطر حملات در کشمير و ساير بخش هاي هند تحت تعقيب بود، بضرب گلوله کشت.

XS
SM
MD
LG