لینک های دسترسی

ايتيوپيا ميگويد عساکر ۷۱ اسلاميست را در صوماليه کشته است.


ايتيوپيا ميگويد عساکر آن کشور در عمليات مشترک با حکومت صوماليه، ۷۱ جنگجوي و رهبران اسلاميست را در صوماليه کشته اند.

وسايل نشراتي دولتي ميگويد ۱۳ تن از مقتولين، رهبران اتحاديۀ محاکم اسلامي و يا گروۀ تندرو الشباب بودند. آنها ميگويند يکي از مقتولين يک دگروال کانادائي بود که اسمش در فهرست دهشت افگنان بين المللي درج ميباشد.

آژانس خبرگزاري رويتر از قول يک سخنگوي اسلاميست ها ميگويد در تصادمات صرف هفت نفر کشته و نه تن ديگر مجروح شدند. اين سخنگو همچنان اين موضوع را تکذيب کرد که يک دگروال کانادائي در جمع جنگجويان شان موجود بود.

عساکر ايتيوپيائي دو سال قبل به صوماليه داخل شدند تا با حکومت مؤقت در جنگ با حکومت اسلاميست که تهديد ميکرد تمام کشور را اشغال کند کمک نمايند.

جنگ ها ازان زمان تاکنون هزاران صومالي را کشته و بيش از يک مليون ديگر را بيجا ساخته است.

XS
SM
MD
LG