لینک های دسترسی

حريق در يک زيارت مسلمانان باعث احتجاجات در کشمير هند شد.


امروز در کشمير هند حد اقل ۲۹ نفر وقتي مجروح شدند که هزاران احتجاج کننده در قبال يک حريق در يک زيارت مسلمانان، با پوليس تصادم کردند.

مقامات ميگويند که اين آتش سوزي در زيارت جنا صاحب در شهر سري نگر، شهر عمدۀ کشمير تصادفي و از اثر شارتي برق صورت گرفته بود. اما ساکنين مسلمان شهر در خارج مسجد که هنوز ميسوخت جمع شده ادعا نمودند که قواي شبۀ نظامي و پوليس اين حريق را مشتعل ساختند.

جمعيت مردم سنگ پرتاب نموده و به تفنگ هاي مقامات امنيتي دست اندازي کردند که پوليس را واداشت تا فير هوائي کرده و جهت متفرق ساختن مردم از گاز اشک آور استفاده نمايد. حد اقل سه تن از اعضاي قواي امنيتي و شش تن از عملۀ اطفائيه مجروح شدند.

پوليس ميگويد همۀ اشياي متبرک زيارت محفوظ است و درين حريق خساره مند نشده است.

XS
SM
MD
LG