لینک های دسترسی

جلسات کشور های غنی در جاپان و مظاهرات علیه آن


پوليس جاپان مي کوشد تا مظاهره چياني را که مي کوشند خود را به محل مذاکرات غني ترين کشور هاي جهان در تفرجگاهي در شمال جاپان برسانند، متوقف سازد.

هزاران مظاهره کننده در شهر (سپورو) در نزديکي منطقهٌ که جلسات هشت کشور صنعتي جهان صورت مي گيرد، گرد هم جمع شده اند. گفته ميشود تا کنون تظاهرات شان صلح آميز بوده است.

امروز دوشنبه حد اقل يک گروه تقريباً پنجاه نفري کوشيد تا بصوب هوتلي حرکت نمايد که جلسات در آنجا داير مي گردد، ولي پس از يک مقابلهٌ مختصر با پوليس عقب رانده شد.

جاپان در حدود بيست هزار افسر پوليس را جهت حفظ صلح و امنيت مؤظف ساخته است، و اکثراً تعداد پوليس بيشتر از مظاهره کنند گان ميباشد.

در عين زمان مؤسسهٌ خيريهٌ آکسفم که مرکز آن در برتانيه ميباشد، به دليل بلند رفتن قيم مواد غذائي دست بيک سلسله تظاهرات در شهر سپورو زده است.


XS
SM
MD
LG