لینک های دسترسی

۴۰۰ شورشی در جنوب افغانستان کشته شده اند


يک قوماندان قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده ميگويد طي سه ماۀ گذشته که عمليات را در جنوب افغانستان آغاز کرد تا بحال ۴۰۰ شورشي را کشته است.

دگروال پيتر پترونزيو گفت اين ارقام را والي هلمند که عساکر پيادۀ بحريه دران ولايت عمليات ميکنند، ارائه نمود.

عساکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده و ناتو در اواخر ماۀ اپريل به ولسوالي گرمسير ولايت هلمند سوق داده شد تا تندروان را تصفيه کنند.

گروۀ تندرو اسلاميست طالبان که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در افغانستان حکمروائي ميکرد، رهبري شورش در افغانستان را بعهده دارد. تهاجم تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ طالبان را از قدرت برانداخت.

XS
SM
MD
LG