لینک های دسترسی

ايران راکت های خود را آزمايش نمود


ايران نُه راکت برد طويل و متوسط را، بشمول يک راکت که بقول يک مقام قابليت رسيدن به اسرائيل را دارد، آزمايش کرد.

اين آزمايش راکت در خلال تشنج فزاينده در مورد پروگرام ذروي ايران بعمل آمد. تلويزيون دولتي ايران گزارش داد که اين راکت ها، بشمول يک نوع تازۀ راکت شهاب ۳ که برد دو هزار کيلومتر دارد، امروز آزمايش شد.

حسين سلامي، يک قوماندان ارشد پاسداران انقلاب گفت اين تمرين نظامي بمنظور نشان دادن آمادگي ايران براي دفاع بمقابل دشمنان صورت گرفت.

يک روز قبل، يک مشاور رهبر روحاني ايران هشدار داد که اگر ايالات متحده بخاطر فعاليت هاي ذروي ايران بران کشور حمله کند، اسرائيل و قواي بحري ايالات متحده در خليج فارس اولين اهدافي خواهد بود، که به آتش کشيده شود.

قصر سفيد امروز از ايران تقاضا کرد تا انکشاف راکت هاي قاره پيما را فوراً متوقف ساخته و از آزمايشات بيشتر راکت پرهيز نمايد.

XS
SM
MD
LG