لینک های دسترسی

روز نامه ها در مورد بمگزاری انتحاری اخیر در کابل


مطالبي از نشريۀ هاي فايننشيل تايمز، نيويارک تايمز و آژانس خبري اسوشيتيد پرس در مورد بمگزاري انتحاري روز دوشنبه در کابل و نقش پاکستان در ناآرامي هاي افغانستان

روزنامه فايننشيل تايمز در شمارۀ روز دوشنبه خود از قول حکومت افغانستان مينويسد که يک سازمان استخباراتي خارجي در عقب انفجار بم انتحاري روز دوشنبه در سفارت هند در کابل قرار داشت. اين بم گزاري باعث هلاکت حد اقل ۴۱ تن بشمول دو دپلومات هندي گرديده و ۱۳۹ تن ديگر طي اين حادثه زخمي شدند.

هيچ کسي يا گروهي در مورد اين انفجار ادعاي مسئوليت نکرده است، اما وزارت داخله افغانستان ميگويد آنها به اين عقيده استند که اين حمله در هم آهنگي و مشوره با يک سازمان فعال استخباراتي در منطقه صورت گرفته است.

حکومت افغانستان قبلاً پاکستان و سازمان استخباراتي «اي اس آي» را متم به تشديد فعاليت هاي دهشت افگني نموده است. وزير خارجۀ پاکستان اين حمله را تقبيح نموده و ميگويد که دهشت افگني به هرشکل و نوع آن در تناقض با اساسي ترين ارزش انساني قرار دارد.

يک مامور ارشد وزارت خارجه در اسلام آباد به افغانستان هشدار داد که از حملۀ عادتي خود بر پاکستان که در رابطه به هر رويداد منفي در کشور خود شان روا ميدارد امتناع ورزد.

وي گفت که پاکستان توسط عين عناصري که در کابل حمله نمودند مورد حمله قرار دارد: "ما قربانيان دهشت افگني هستيم نه عامل آن."

روزنامه مينويسد که بروز يکشنبه يک بم انتحاري در اسلام آباد باعث قتل ۱۹ نفر گرديد که بيشتر شان افراد پوليس بودند. و شام دوشنبه حد اقل شش بم در محلات مختلف در کراچي انفجار نمود که با عث جراحات حد اقل ۲۳ نفر گرديد.

من موهن سنگه صدر اعظم هند اين حملۀ بزدلانۀ دهشت افگني بر سفارت هند در کابل را محکوم نموده اظهار داشت که بازسازي افغانستان بايد با تعهد مجدد ادامه يابد.

همچنان روزنامه نيويارک تايمز در مورد عين حادثه بروز دوشنبه مينگارد که انفجار بزرگ بم انتحاري تعبيه شده در موتر که بروز دوشنبه در دروازه دخولي سفارت هند بوقوع پيوست و باعث قتل ۴۱ تن گرديد مرگبار ترين حمله انتحاري از زمان تهاجم امريکا به افغانستان و سقوط طالبان درسال ۲۰۰۱ ميباشد.

روز نامه مينويسد که در ميان قربانيان حد اقل چهار مامور سفارت هند از جمله يک آتشه نظامي، يک قونسل سياسي و دو مامور ديگر قرار داشتند. روزنامه ادامه ميدهد که حمله بالاي سفارت هند در کابل اين شک را در ميان مامورين افغاني بوجود آورده که عاملين پاکستاني متحد با طالبان با استفاده ازين بمگزاري خواستند مبارزۀ قدرت شان با هند را که براي دهه ها ادامه داشته دنبال کنند.

هند گفته است که آنکشور يک هيأت را به پاکستان خواهد فرستاد تا در مورد آنچه وزارت خارجه هند يک حملۀ دهشت افگني بزدلانه خواند تحقيق نمايد.

اين حمله در حالي بوقوع رسيد که افغانستان شاهد بدترين تابستان از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ بوده و نگراني هايي در مورد نقاط ضعف حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان روبه ا فزايش است.

شاهدان عيني ميگويند که بمگزار در حالي دست به انفجار زد که دو موتر دپلوماتيک بدروازه ورودي سفارت نزديک ميشد. در نزديکي سفارت مردم براي حصول ويزه و خريد مورد مورد ضرورت شان ايستاده بودند.

همچنان آژانس خبري اسوشيتد پرس با اشاره به اتهامات افغانستان در رابطه با حمايت استخبارات پاکستان از شورش هاي طالبان، نقش استخبارات پاکستان را در افغانستان نا آرام بررسي نموده است که در آن چنين آمده است.

از نظر تاريخي پاکستان ايجاد تندروان طالبان را مساعدت بخشيد و باوجود محکوميت طالبان از طرف جامعۀ جهاني پاکستان يکي از چند کشور محدودي بود که رژيم طالبان را به رسميت شناخت.

آژانس درمورد جنگ با دهشت افگني مينويسد در حاليکه پاکستان بدنبال حادثۀ يازدهم سپتمبر از ايالات متحده حمايت نمود و عساکر خود را براي مقابله با بقاياي القاعده به مناطق سرحدي فرستاد اين شک وجود دارد که رهبران طالبان در پاکستان پناه گرفته اند وروابطي را با سازمان هاي استخباراتي پاکستان حفظ نموده اند.

همچنان آژانس به ادامه ميگويد که افغانستان به اين باور است که طالبان با استفاده از پناه گاههاي شان در مناطق قبايلي پاکستان دوباره سازماندهي نموده و دست به حملات مرگبار در داخل افغانستان ميزنند.

افغانستان ادعا ميکند که استخبارات نظامي پاکستان در عقب حملۀ اخير براي قتل حامد کرزي قرار داشت طوريکه پاکستان اين ادعا را تکذيب ميکند. مامورين غربي عزم پاکستان را در مسدود ساختن سرحد مورد سوال قرار ميدهند و ميگويند که بعضي از عناصر در داخل «آي اس آي» شايد بطور فعال از تندروان حمايت کنند.

XS
SM
MD
LG