لینک های دسترسی

تداوی درد سر زریعه آله مثل مو خشکان


قرار گزارش مرکز مطالعات سردردي ها در امريکا، بيست و هشت مليون امريکائي، اکثراً خانم ها، از درد هاي نيم سري رنج ميبرند. ولي يک آلهٌ جديد که عاري از دوا ميباشد، مورد آزمايش قرار گرفته که نتيجهٌ خوب داده است.

اين آلهٌ جديد که (ترنز کرنيل مگنتک ستميوليتر) يا بصورت مختصر ( تي ام اس) ياد مي گردد، ميتواند مليون ها نفر را که از اين تکليف رنج ميبرند نجات دهند.

اين آله جديد به اندازهٌ يک موي خشکان است. و زماني که نيم سري آغاز مي گردد، مثل موي خشکان در مقابل سر گرفته ميشود که ضربات مختصر و خفيف مقناطيسي را به مغز مي فرستد.

داکتر ريچارد لپتن، استاد فاکولتهٌ طب البرت انشتاين در نيو يارک، در راستاه تحقيقات اين آله پيشگام مي باشد. وي مي گويد ضربات مقناطيسي، حملات الکتريکي يا برقي را که باعث نيم سري مي گردد، توقف ميدهد:

قوهٌ مقناطيسي بسيار قوي را فعال ميسازد که باعث تشکيل جريان هاي کوچک در مغز مي گردد که روي از بين بردن نيم سري مؤثر واقع مي گردد.

اين تحقيقات دوصد مريض را که نيم سري داشتند، مورد آزمايش قرار داد. نصف اين مريضان از آلهٌ (تي ام اس) استفاده نمودند، و نصف ديگر آن طرق ديگر تداوي را در پيش گرفتند.

تحقيقات مرکز مطالعات سردردي ها در امريکا نشان ميدهد که تنها نصف کساني که از نيم سري رنج ميبرند، از تداوي هاي رايج صحت ياب ميشوند. مقدار پولي را که سالانه کارگران از درک حاضر نشدن به کار به علت نيم سري از دست ميدهند، سيزده مليارد دالر ميباشد.

مؤسسهٌ صحي جهان مي گويد نيم سري در خانم ها دو تا سه مرتبه بيشتر از مردان ميباشد، و به همين شکل سفيد پوستان، بيشتر نسبت به سياه پوستان و باشنده گان جنوب شرق آسيا به اين تکليف مصاب مي گردند.

XS
SM
MD
LG