لینک های دسترسی

وزرای خارجۀ افغانستان و پاکستان تقاضای همکاری بيشتر 


وزراي خارجۀ افغانستان و پاکستان در جلسۀ شوراي امنيت ملل متحد ملاقات کرده تقاضا نمودند که بمنظور متوقف ساختن دهشت افگني همکاري بيشتر نمايند.

آنها همچنان همديگر را مسؤل خشونت در کشورهاي شان خواندند.

رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجۀ افغانستان بروز چهارشنبه گفت که يک عامل عمدۀ خراب شدن اوضاع امنيتي در افغانستان يک متارکۀ عملي در مناطق قبايلي پاکستان ميباشد.

سپنتا گفت يک سلسله شبکه هاي مغلق و زيربنا دهشت افگنان را زنده نگهميدارد که نميتوان صرف توسط عمليات نظامي در داخل افغانستان شکست داد.

شاه محمود قريشي، همقطار پاکستاني او گفت پاکستان اجازه نميدهد که از قلمروش عليۀ کشورهاي ديگر استفاده شود. اما او امکانات عمليات عساکر افغاني و ساير کشورها را در داخل خاک پاکستان رد کرد.

اين وزراي خارجه موافقه کردند که دهشت افگنان يک تهديد مشترک بهردو کشور هستند و خواستار همکاري بيشتر براي امحاي آنها گرديدند.

اين گفت و شنود در شوراي امنيت روي موضوع افغانستان دو روز بعد از يک بم گزاري انتحاري در کابل صورت گرفت که باعث قتل ۴۱ نفر در سفارت هند دران شهر گرديد.

اين گفت و شنود همچنان در حالي رخ داد که مقامات و رهبران قبايلي در منطقۀ خيبر در شمال غرب پاکستان، در قبال دو هفته عمليات نظامي جهت اخراج تندروان از منطقه، بتوافق رسيدند.

مامورين محل گفتند ريش سفيدان قبايلي تعهد کردند تا حملات را متوقف ساخته و بمقابل حکومت جهت کنترول منطقه مبارزه طلبي نکنند.

حکومت جديد پاکستان، بعد از رسيدن بقدرت در سال جاري، اين مذاکرات بسويۀ پائين را با تندروان طرفدار طالبان آغاز کردند.

XS
SM
MD
LG