لینک های دسترسی

پاکستان: عساکر هندی بر موضع پاکستانی آتش گشودند


مقامات نظامي پاکستان ميگويند عساکر هندي بر مواضع نظامي آن کشور در منطقۀ مورد منازعۀ کشمير گلوله باري کردند.

تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوي نظامي پاکستان ميگويد اردوي هند امروز در ناحيۀ بتال کشمير از فراز سرحد، مرمي هاي هاون و اسلحۀ خفيفه شليک کرد. او ميگويد که عساکر پاکستاني به آتش متقابل پرداختند.

درين تبادلات آتش از تلفاتي گزارش داده نشده است. عباس ميگويد بحکومت هند رسماً احتجاج شده است.

کشمير بين هند و پاکستان تقسيم شده ولي هردو کشمير مالکيت آنرا ادعا ميکنند. گروه هاي جدائي طلب اسلاميست از سال ۱۹۸۹ باينطرف براي استقلال از هند و يا الحاق آن به پاکستان ميجنگند.

در خشونت هاي مرتبط به شورش، ده ها هزار نفر کشته شده اند.

هند و پاکستان در سال ۲۰۰۴ يک عمليۀ صلح را آغاز کردند ولي باوجود چند دور مذاکرات، آنها هنوز هم روي موضوع کشمير در بن بست قرار دارند.

XS
SM
MD
LG