لینک های دسترسی

در انفجار در ذخيرۀ مهمات در ازبکستان ۳ نفر کشته شد


مقامات ازبکستان ميگويند در يک سلسله انفجارات در يک ذخيرۀ مهمات در يک پايگاۀ نظامي در جنوب ازبکستان سه نفر کشته و ۲۱ تن ديگر زخمي شدند.

وزارت وقايع عاجل ازبکستان امروز گفت اين انفجارات بعد ازان رخ داد که در يک ذخيرۀ راکت و مهمات توپخانۀ عصر شوروي در شهرک کاگان حريقي مشتعل گرديد.

طبق گزارش حد اقل دو عمارت ديگر درين انفجار در ذخيرۀ مهمات تخريب گرديده است. مقامات شهرک کاگان را تخليه و مسدود کرده است.

شاهدان عيني ميگويند انفجارات شيشه هاي عمارات را در شهر بخارا، در ۱۲ کيلومتري محل انفجار درهم شکسته است.

علت حريق هنوز معلوم نيست.

XS
SM
MD
LG