لینک های دسترسی

پوليس اسرائيل در جستجوي مظنون گلوله براي در بيت المقدس است.


پوليس اسرائيل در جستجوي مرد مسلحي است که دو صاحب منصب امنيتي اسرائيل را در بيت المقدس بضرب گلوله شديداً مجروح ساخت.

مقامات ميگويند اين مظنون بروز جمعه بر يک دسته از اسرائيلي ها در شهر کهنۀ بيت المقدس گلوله باري کرده يک فرد پوليس و يک محافظ سرحدي را مجروح ساخت. وقتي مظنون بسوي يک قبرستان مسلمانان فرار نمود، مامورين پوليس در محل به آ‌تش متقابل پرداختند.

اين گلوله باري را يک کمرۀ امنيتي فلمبرداري کرده ولي مقامات ميگويند چهرۀ مرد مسلح ديده نميشود.

قواي امنيتي در جستجوي اين حمله کننده به نواحي عرب نشين رفته است. مقامات ميگويند معتقد نيستند که اين واقعه بحملات اخير در بيت المقدس ارتباط داشته باشد.

در عين زمان، پوليس اسرائيل ميگويد يک حملۀ راکت که از باريکۀ غزۀ تحت اثر حماس شليک شده بود امروز در يک ساحۀ باز در جنوب اسرائيل فرود آمده جراحات يا خساراتي را سبب نشد.

XS
SM
MD
LG