لینک های دسترسی

مذاکرات ذروي کورياي شمالي با توافق روي تصديق تاسيسات ذروي خاتمه يافت.


مذاکرات شش جانبه روي پروگرام اسلحۀ کورياي شمالي امروز با توافق کورياي شمالي به اجازه دادن بمتخصصين خارجي جهت تصديق اينکه تاسيسات ذروي آن کشور پرزه ميشود، خاتمه يافت.

بيانيه اي که بعد از سه روز مذاکرات صادر گرديد حاکيست که کورياي شمالي موافقه نموده تا يونگ بيون، تاسيسات عمدۀ ذروي اش را تا ماۀ اکتوبر پرزه سازد و ساير کشورها موافقه کردند که تحويل دهي کمک هاي انرژي شان را تکميل نمايند.

اين جوانب همچنان موافقه نمودند تا يک سيستم تصديق را تطبيق کنند که شامل بازديد متخصصين از شش کشور داخل مذاکرات از تاسيسات، مرور اسناد و مصاحبه با پرسونل تخنيکي ميباشد.

مذاکرات خلع سلاح بروز پنجشنبه بعد از نه ماه وقفه از سر گرفته شد. بعد از تسليمي فهرست تاسيسات ذروي توسط پيونگ يانگ در اواخر ماۀ جون، ايالات متحده، کورياي جنوبي، چين، جاپان و روسيه موافقه کردند تا مذاکرات را از سر گيرند.
XS
SM
MD
LG