لینک های دسترسی

احمدی نژاد غور گشايش دفتر دپلوماتيک ايالات متحده در تهران


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد مايل است گشايش دفتر دپلوماتيک ايالات متحده را در تهران تحت غور قرار دهد.

او اين تبصره را در پاسخ بيک سؤال در جلسۀ کابينه بعمل آورد. او گفت از مفکورۀ توسعۀ روابط بين مردمان ايران و ايالات متحده، استقبال ميکند.

رئيس جمهور ايران گفت براي يک دفتر دپلوماتيک ايالات متحده، تقاضاي رسمي دريافت نکرده است.

وسايل نشراتي امريکا در ماۀ جون گزارش داد که مقامات اين موضوع را مورد مباحثه قرار داده اند که آيا يک شعبۀ حفظ منافع را در تهران باز کنند يانه.

روابط دپلوماتيک بين ايالات متحده و ايران به تعقيب اشغال سفارت امريکا در تهران توسط تندروان ايراني، در سال ۱۹۸۰ قطع گرديد.

XS
SM
MD
LG