لینک های دسترسی

پاپ سفر ده روزۀ خود را به آستراليا آغاز کرد


او درانجا رياست روز جهاني جوانان، بزرگترين جشنوارۀ کليساي رومن کاتوليک را بعهده خواهد داشت.

طيارۀ حامل پاپ امروز بعد از ظهر در يک پايگاۀ هوائي در حومۀ سدني فرود آمد. مامورين کليسا و حکومت، بشمول کيڤن رد، صدراعظم آستراليا از پاپ استقبال کردند.

در داخل طياره، پاپ بخبرنگاران گفت در جريان اين سفر ده روزه شفايابي و مصالحه را بين مصيبت ديدگان سؤ رفتار جنسي، ترويج خواهد کرد.

کاردينال جورج پل، سراسقف سدني بخاطر کوشش ادعا شده جهت محافظت از کشيشاني که بعدتر در سؤ رفتار بمقابل اطفال گنهگار ثابت شدند، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

اين کاردينال هرنوع تخلف را تکذيب کرده ولي اذعان نمود قضاياي سؤ رفتار شهرت کليسا را لکه دار ساخته است.

XS
SM
MD
LG