لینک های دسترسی

کنفرانس سران اتحاديۀ اروپائی و کشور های مدتيرانه آغاز يافت


کنفرانس سران اتحاديۀ اروپائي و کشورهاي مدتيرانه باميد صلح شرق ميانه آغاز يافت.

ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ميگويد توافق با فلسطينيان هيچگاه اين قدر نزديک نبوده است.

آقاي اولمرت امروز بعد از ملاقات با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان در پاريس اين خوشبيني خود را ابراز داشت. آنها جهت اشتراک در جلسات افتتاحيۀ اتحاديۀ مديترانه در فرانسه هستند.

آقاي اولمرت گفت مذاکرات صلح خيلي جديست. او و آقاي عباس از اتحاديۀ اروپائي تقاضا کردند تا در عمليه نقش بزرگتري را بازي کند.

نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه گفت بدست آوردن صلح در شرق ميانه يکي از اولويت هاي فرانسه در جريان شش ماه رياست اتحاديۀ اروپائي اش خواهد بود.

در يک مورد ديگر، آقاي اولمرت گفت اسرائيل اميدوار است بزودي با سوريه تماس مستقيم را قايم کند. آنها اخيراً مذاکرات مستقيم را تحت ميانجي گري نمايندگان ترکيه آغاز کردند.

XS
SM
MD
LG