لینک های دسترسی

اتهام جنایات جنگ عليه عمر البشير رئيس جمهور سودان


يک مدعي العموم محکمهُ جنائي بين المللي رسماً اتهامات قتل دسته جمعي، جنايات عليه بشر و جنايات جنگي را عليه عمر البشير رئيس جمهور و مقامات رسمي ديگر سوداني وارد نموده است.

لوئيس مورينو اوکمپو، امروز دوشنبه آقاي بشير را متهم به قتل، تجاوز و اخراج اجباري عليه قبايل فور، مسه لت، و زگاواي منطقهٌ دارفور نموده است.

مورينو اوکمپو، از هياٌت سه نفري قضات در محکمه خواست تا حکم دستگيري آقاي بشير را صادر نمايند تا جلو مرگ کساني که هنوز هم در دارفور مورد حمله شورشيان جنجاويد قرار دارند، گرفته شود.

خرطوم صلاحيت قضائي محکمهُ جنائي بين المللي را رد نمود، ولي علي ال صادق سخنگوي وزارت خارجهٌ سودان به آژانس خبري رويترز گفت که سودان به پروسهٌ صلح دارفر ادامه خواهد داد، و تمام کارکنان ملل متحد را در آنکشور محافظت خواهد نمود.

بانکي مون سرمنشي ملل متحد همچنان امروز دوشنبه گفت انتظار دارد که حکومت سودان امنيت مامورين ملل متحد را تظمين نمايد.


XS
SM
MD
LG