لینک های دسترسی

کشفیات تازه در سیاره سرخ رنگ - سیاره مریخ


تازه ترین تحقیقات که روی مریخ صورت گرفته نشان میدهد که سطح این کره سرخ رنگ بدو قسمت تقسیم شده است.

دانشمندان میگویند اسناد جدید نظریه را حمایت میکند که گویا کدام ضربه قوی به این سیاره اصابت کرده باشد که بزرگترین بریده گی را در یکی از سیاره های نظامی شمسی بجاه مانده است.

سطح مریخ دارای شکل انشعابی میباشد. نیمکره آن با سخره های کهن شکل کوهستانی را داراست در حالیکه نیمکره شمالی مریخ دشت های هموار است.

سه سند در اداره Nature نشان میدهد که یک قوه خارجی باعث این تغیر در مریخ شده است. محققین بدین باور اند که چهار میلیارد سال قبل یک ستاره دنباله دار و یا ستاره دیگری در مریخ تصادم کرد که قسمت اعظمی شمال آنرا از بین برد و باعث ایجاد یک سوراخ بزرگ گردید که 40 در صد سطح مریخ را تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG