لینک های دسترسی

ناتو تندروان را در پاکستان مورد هدف قرار داد


عساکرتحت رهبري ناتودر افغانستان بعد از آنکه تحت آتشباري تندروان از آنسوي سرحد در پاکستان قرار گرفتند، اهدافي را در داخل خاک پاکستان مورد هدف قرار دادند.

آيساف ،عساکر معاونت امنيتي بين المللي طي بيانيۀ امروزي اش گفت که عساکرناتودر ولايت پکتيکا تحت حملات مکرر راکت تندروان از داخل پاکستان قرار گرفتند.

آيساف گفت عساکر نقطۀ را که از آن حملات صورت ميگرفت مشخص ساختند و در دفاع از خود با استفاده از هليکوپتر وقواي توپخانه ،دفاع کردند.

آيساف گفت عساکر اين حمله را با قواي نظامي پاکستان انسجام بخشيدند ، قواي پاکستان موافقه کرد که اگر حملات تندروان دوام يابد، آن قوا نيز کمک خواهد کرد.

این واقعه در نزديک منطقۀ وزيرستان که سنگر مستحکم طالبان است وافراد محل از مشاهدۀ عساکر ناتو در امتداد سرحد در روز هاي گذشته خبر داده اند، بوقوع پيوست.

درعين زمان جنرال اطهر عباس سخنگوي نظامي پاکستان طي مصاحبۀ با صداي امريکا گفت رفت و آمد عساکر آنچه را وي « اعمارترسناک» خواند، نيست .

جنرال عباس ميگويد، عساک ناتو خاطر نشان ساخته اندکه ميخواهند پوسته هاي بيشتر امنيتي را در امتداد سرحد ايجاد کنند، اقداميکه قواي نظامي پاکستان از آن استقبال ميکند. اما وي اصرار نمود که به عساکرناتواجازه داده نخواهد شد تادر داخل قلمرو پاکستان عمليات نمايند.

يک سخنگوي ناتو به صداي امريکا گفت که تجمع قوا در منطقه کدام تجمع غير عادي نيست اما از افزايش فعاليتهاي امنيتي با در نظر داشت اين وقت سال وانکشافات اخير در منطقه، اذعان داشت.

همچنان امروز چهارشنبه يوسف رضا گيلاني صدراعظم پاکستان بيانات حامد کرزي رئيس جمهور افغناستان را محکوم کرد که پاکستان را به شموليت در يک سلسله حملات در افغانستان ملزم ساخته است .

XS
SM
MD
LG