لینک های دسترسی

لوی ځارنوال افغانستان از وظيفه اش سبکدوش گردید


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان، يکروز بعد از آنکه لوي ځارنوال افغانستان اعلام کرد که در نظر دارد براي عهدۀ رياست جمهوري آيندۀ افغانستان خود را کانديد نمايد، او را از عهده اش سبکدوش ساخت.

در بيانيۀ که امروز چهارشنبه صادر شد، رئيس جمهور کرزي گفت اقدام عبدالجبار ثابت، براي ثبت نام متناسب به استعی اوست، زیرا به گفته کرزی مقام لوی حارنوال بايد یک مقام بي طرف بوده و عاري از نفوذ سياسي باشد.

ثابت به خبر نگاران گفت وي استعفا نکرده است، بلکه از عهده اش برطرف شده است. ثابت دو سال قبل به عهدۀ لوي حارنوال افغانستان تعين ش. او تعهد کرده بود که فساد اداري را سرکوب خواهد کرد، اما منتقدين ميگويند آن مبارزه بطورعموم ناکام بوده است.

رئيس جمهور کرزي از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، بحيث رئيس جمهور افغانستان ايفاي وظيفه ميکند. وي خاطر نشان ساخته است که مايل است براي يک دورۀ ديگر رياست جمهوري خود را کانديد نمايد.

XS
SM
MD
LG