لینک های دسترسی

در گیری بين پوليس و جدايی طلبان در کشمير هند سه کشته بجا گذاشت


پوليس در کشمير تحت کنترول هند ميگويد،درجريان يک جنگ مسلحانه که حد اقل ۲۰ ساعت دوام کرد، دوتندرو جدايي طلب کشته شد.

پوليس ميگويد،جنگ در ساعات ناوقت روز سه شنبه وقتي درگرفت که عساکر بيک مخفيگاه تندروان درنزديک شهر سوپور در شمال سري نگرهجوم بردند. قبل از کاهش آن جنگ که امروز چهارشنبه دست داد، حد اقل ۱۴ پوليس زخمي شده اند.

کشمير بين هند وپاکستان منقسم شده اما هردو کشور برآن ادعاي مالکيت دارند.

گروه هاي جدايي طلب اسلاميست بخاطر استقلال اين منطقۀ هماليائي ويا ادغام آن به پاکستان از سال ۱۹۸۹ بدينسو ميجنگند.

XS
SM
MD
LG