لینک های دسترسی

حکم محکمه عالی هسپاينه بر متهمین حادثه انفجار قطار آهن مادريد


محکمه عالي هسپاينه حکم محکوميت ۴ تن از جمله ۲۱ تن از افرادي را باطل اعلام کرد که در حادثه حمله با بم در استيشن قطار آهن مادريد در سال ۲۰۰۴ مقصر شناخته شده بودند.

اين چهار نفر به الزامات متعدد که از عضويت در يک گروه دهشت افگن تا تهيه مواد منفجره را احتوا مي کرد محکوم شناخته شده بودند.

محکمه عالي هسپانيه هم چنان حکم برائت يکي تن از طراحان اصلي حملات نوع االقاعده را تصويب کرد که عثمان سيد احمد نام دارد و محمد مصري ناميده ميشود.

محکمه عالي هسپانيه امروز پنجشنبه گفت اسناد و دلايل کافي براي محکوم شناختن او بحيث يک طراح حمله وجود ندارد.

انفجارات در چهار واگون مملو از مسافر در قطار آهن هسپانيه در صبح هنگام ، مهلکترين حمله دهشت افگنانه در غرب، از حمله ۱۱ سپتانبر ۲۰۰۱ ببعد بوده است .

XS
SM
MD
LG