لینک های دسترسی

سگرت کشان دست دو و امراض ناشی از آن


يک مقالهٌ منتشره در روزنامهٌ اکسپرس امريکا مشعر است که حدود نصف نفوس امريکا سگرت کشان دست دو هستند، به اين معني که افرادي که سگرت مي کشند، دود سگرت شان فضاي ماحول را ملوث مي سازد، و کساني که در نزديکي اين اشخاص هستند، بخصوص کودکان، اين دود را تنفس مي نمايند.

ولی طبق تحقيقات انجام یافته، از سال ۱۹۹۰ ببعد فيصدي سگرت کشان دست دو، کاهش یافته است. به اساس اظهارات محققين در مرکز جلوگيري و کنترول امراض، دليل عمدهٌ آن ايجاد قوانين و پاليسي هاي روز افزون در مورد منع کشيدن سگرت در دفاتر، رستورانت ها و جاه هاي عامه ميباشد.

علت ديگر آن، کاهش در فيصدي سگرت کشان بزرگسال ميباشد، گزارش سال ۲۰۰۷ نشان ميدهد که اکنون فيصدي سگرت کشان در اين طبقه ، پايانتر از بيست فيصد ميباشد.

در معاينات خون سگرت کشان دست دو، بين سالهاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹، در ۸۴ فيصد نيکوتين ديده شده بود، ولي در تحقيقات اخير که بين سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ بعمل آمد، اين رقم به ۴۶ فيصد پائين آمده است.

تحقيقات نشان ميدهد که کشيدن سگرت باعث سرطان شش و امراض ديگر نه تنها در سگرت کشان بلکه در سگرت کشان دست دو میشود. این امراض بخصوص در کودکان زیاد دسده شده است.

XS
SM
MD
LG