لینک های دسترسی

سیستم بی سیم انترنتی  WiFi  - باعث بروز  امراض؟


در دو سال آینده سی شهر در اروپا، پلان دارد سیستم های بی سیم انترنت را که بنام وای فی نامیده میشود، نصب نماید که به مردم امکان استفاده از انترنت و ایمیل هایشان را فراهم میاورد.

ولی در آیا در عقب این انقلاب – انقلاب در عرصه تکنالوجی وای فای، مشکلات صحی وجود دارد؟

اگر به جاده ها، دکان های کافی و یا حتی مکتب ها سری بزنید، حتما مردمی را خواهید دید که از لب تاپ های که بشکل نامرعی با انترنت مرتبط هستند، استفاده میکنند.

این ارتباطاب بی سیم انترنتی به شخص امکان دستیابی به انترنت سریع را در هر محلی که سیگنالی وای فی موجود باشد، فراهم میاورد.

اما بعضی از دانشمندان نگرانی های جدی در مورد انعکاس اشعه الکترومگناتک دارند که یک میلیارد مرتبه از اشعه های عادی قویتر بوده و باعث مشکلات طویل المدت و شدید صحی خواهد گردید.

این نگرانی در اطفال بدلیل اینکه استخوان سر آنان (جمجمه) نازک بوده و سیستم عصبی شان در حال انکشاف است، جدی تر میباشد.

محققان در سویدن ادعا میکنند که این اشعه، سلول های مغز را میکشد و میتواند به کهن سالی زود رس منتج گردد.

سرویس انترنتی وای فی در حال حاضر بشکل گسترده ای در مکاتب معرفی شده است و تقریبا نیمی از مکاتب ابتدایی و تعداد زیادی از مکاتب متوسطه در برتانیه از شبکه ارتباطاتی وی فی استفاده میکنند.

موسسه حمایت از صحت در برتانیه میگوید که خطرات صحی مرتبط به استفاده از سیستم وای فی وجود ندارد. این موسسه میگوید که فرکانس های که در ان استفاده میگردد با فرکانس رادیو ها اف ام تلویزیون و تلفون های موبایل مشابه است.

آنان دلیلی نمی بینند که مکاتب باید از سیستم وای فی استفاده نکنند.

به هر حال، در طول سه سال گذشته، تعداد استفاده کنندگان از وای فی در اروپا از سه میلیون نفر به بیست و سه میلیون افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG