لینک های دسترسی

مقامات ارشد امریکا - خواستار بهبود امنیت در سرحدات افغانستان


دو مقام ارشد دفاعی ایالات متحده از پاکستان خواستار بهبود امنیت در امتداد سرحد شان با افغانستان به منظور توقف رفت و آمد شورشیان شد. امیرالبحر مایک مولن، رئيس عمومي ارکان حرب قوای مسلح ایالات متحده می گوید او طی دیدارش از اسلام آباد درهفته گذشته به رهبران پاکستان گفت که سرحد پرنفوذ آن کشور عامل اصلی حملات شورشیان درافغانستان است که پاکستان باید اقدامی دربهبود وضع آن انجام بدهد.

مولن: "این سرحد واقعا یک مسئله جدی است که ما درصدد حل آن هستیم.یقینا این پیامی است که من به هریک ازرهبرانی که درپاکستان با آنها ملاقات داشتم ابلاغ نمودم. فرجام این است که ما شاهد رفت و آمد شمار بیشتر شورشیان وجنگجویان خارجی هستیم که از ماورای سرحدپاکستان بدون اعتراض و ممانعتی به افغانستان می روند.این حرکت مستلزم توقف است."

امیرالبحر مولن گفت شورشیان از پناهگاه های امن درپاکستان برای آموزش آنچه که وی ازآن عملیات ماهرانه تر نام برد مثل حمله بر پایگاه ایالات متحده وافغانستان درهفته گذشته که 9 عسکر ایالات متحده را کشت، استفاده می کنند.اما او اين گزارشهای خبری پاکستان را رد کرده که ميگفت طی دیدارش درهفته گذشته به رهبران پاکستان اخطار داده که درصورت عدم اقدام درسرحداش ایالات متحده وارد اقدام خواهد شد.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده که به روز چهارشنبه با امیرالبحر مولن در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، گزارش ها در مورد تقویت قوا در جانب سرحد افغانی برای آمادگی در جهت یک حمله را تکذیب کرد. اما او اقدام ایالات متحده درآینده را رد نکرد.

گیتس: "ما دست به اقدام دفاعی خواهیم زد. وقتی که ازمناطق ماورای سرحد برما شلیک شده است ما در حالت دفاعی قرارگرفته ایم.عموما آن یک ضد حمله بوده است. وفکرمیکنم درمورد فراتر ازآن سخنی نخواهم گفت."

رابرت گیتس همچنین ازنظر رئيس عمومي ارکان حرب قواي مسلح ایالات متحده در خصوص اهمیت در دست گرفتن کنترول ساحات قبایلی درجانب سرحد پاکستان پشتیبانی کرد.

گیتس: "جای تردیدی نیست که عدم فشار بر سرحد جانب پاکستان فرصت عبور از سرحد و انجام حملات را به افراد بیشتر ایجاد میکند. تلاش هایی دردست انجام است تا کوشش شود درسرحدات جانب پاکستان و جانب افغان وائتلاف در افغانستان بهبود حاصل شود.اما او فکر میکند به طور واضح همچنان که امیرالبحر مولن گفت پیش ازآن به انجام برخی کارها درجانب سرحدپاکستان برای فشارآوردن بر طالبان و برخی دیگر گروهای خشونت گرا ضرورت واقعی است."

وزیر دفاع ایالات متحده گفت رهبران پاکستان به درک آنچه که او از آن توجه کامل به اهمیت و حقیقت خطر واقعي نياز دارند که تندروان بر کشور شان و همچنین به افغانستان و قوای ائتلاف تحميل ميکنند، و همچنان بر درک اهمیت کنترول ساحات سرحد نياز دارند. او همچنین گفت نیروهای پاکستانی برخی عملیات را در امتداد با این سرحد طی چند هفته گذشته انجام داده اند اما او می خواهد این مساعی توسعه یابد.

هم وزیر دفاع ایالات متحده و هم رئيس عمومي ارکان حرب اين کشور گفتند آنها روي تشخیص واحد های نبرد اضافی ایالات متحده کار ميکنند که می تواند به افغانستان در بر خورد با شورش مجدد طالبان و گروههای خشونت گرای دیگر کمک نماید.

اما امیرالبحر مولن و دیگر مقامات گفته اند هر گونه افزایش قابل توجه عساکر ایالات متحده درافغانستان احتمالا تا سال آینده، تحت ریاست جمهوری آینده بعمل نخواهد آمد، زیرا بسیاری ازعساکر به عراق اعزام شده اند یا اکنون در استراحت طولانی سالانهء شان و در دوره های آموزش مجدد هستند.

XS
SM
MD
LG