لینک های دسترسی

قوای امنیتي پاکستان دو شهرک را از وجود تندروان پاک ساختند


قواي امنيتي پاکستان دو شهرک شمال غرب آنکشور را از وجود تندروان فقط چندروز بعد از آنکه تندوان طالب در يک حمله غير مترقبه ۱۵ عسکر پاکساتانرا در منطقه قبايلي کشتند، پاک ساخته اند.

جنرال اطهر عباس سخنگوي نظامي پاکستان گفت عساکر امروز پنجشنبه حين پيشروي بجانب شهر هاي «هنگو» و« کوبار» با مقاومت اندک برخوردند.

قواي امنيتي پاکستان که ذريعه هيليکوپترها همراهي و کمک مي شدند، ساحات تندروان را از وجود آنها پاک کردند و يک بند آب را نجات دادند. مقامات قيود برگشت و گذار را نافذ ساخته و از بعضي از باشندگان خواسته اند ساحه را ترک دهند.

بروز شنبه تندروان طالبان بر يک کاروان عساکر پاکستاني حين حرکت آن به سمت هنگو حمله کردند.

در هفته هاي اخير خشونت در منطقه همسرحد با افغانستان زياد شده و تندروان طالب تهديد کرده اند چندين عسکر پاکستان را که گروگان گرفته اند خواهند کشت، مگر اينکه پاکستاني ها هفت تن از قوماندان هاي شانرا از زندان رها سازند.

XS
SM
MD
LG