لینک های دسترسی

قتل ده تن از  شورشيان اسلاميست  در پاکستان


مامورين نظامي پاکستان ميگويند عساکر آن کشور حد اقل ده تن ازتندروان طالب را طي يک عمليات نظامي براي اخراج شورشيان از يک منطقه قبايلي شمال غربي کشته اند.

جنرال اطهر عباس سخنگوي نظامي پاکستان ميگويدعساکر امروز جمعه شهرکذرگري در ناحيه هنگو را از وجود شورشيان پا ک کردند و اينک عمليات را در ساحات دورو برآن شهر ادامه ميدهد.اوگفت حداقل پنج عسکر پاکستاني در عمليات امروزي زخمي شده اند .

قواي امنيتي پاکستان در اوايل اين هفته عليه طالبان در هنگو، فقط چند روز بعد از آنکه آنها ۱۷ عسکر پاکستاني را در يک حمله غافلگيرانه بقتل رسانيدند کشتند، حمله اي را براه انداختند.

عساکر پاکستاني ، که ذريعه هليکوپتر هاي توپدارهمرائي و حمايت مي شدند ساحات تندروان را از وجود آنها پاک کردند و يک بند آبياري رابروز پنجشنبه نجات دادند.

مقامات پاکستاني قيود بر گشت وگذارراتحميل کرده و ازتعدادي از باشندگان محل خواستند ساحه را ترک بدهند.

در هفته هاي اخير در نواحي سرحدي پاکستان با افغانستان،در حاليکه طالبان تهديد کرده اند که پاکستان هفت تن از رهبران شان را از زندان رها سازند در غير آن عساکر گروگان گرفته را خواهند کشت، تشنجات افزايش يافته است.

XS
SM
MD
LG