لینک های دسترسی

ايران به مجموعه پيشنهادي مشوق ها پاسخ ها روشن نداده است


ديپلومات ارشد اتحاديه اروپا ميگويد ايران به مجموعه پيشنهادي مشوق ها به آن کشور ، در بدل تعليق پروگرام زروي آن کشور، پاسخ هاي روشن نداده است .

هاوير سالونا رئيس اداره مشي خارجي اتحاديه اروپائي ميگويد که اميدوار است ايران آن پاسخ را بزودي ارائه کند .

سالونا در يک کانفرانس خبري بروز شنبه در ژنيو، که درآن سعيد جليلي ، مذاکره کننده ارشد اتومي ايران نيز شرکت داشت ، صحبت ميکرد .

سعيد جليلي گفت بسياري از پروبلم هائي مرتبط به مننازعه اتومي ايران را ميتوان حل کرد .

دو شخصيت اين اظهارات شانرا بعد از تدوير يک جلسه گفت و شنود محرمانه نمودند که درآن براي نخستين بار «وليام برنس » معين وزارت خارجه و فرستاده ارشد ايالات متحده نيز شرکت داشت .

جليلي گفت يک نامه که در آن از « زمينه هاي مشترک و تفاوت ها » تذکررفته به هيات ايالات متحده سپرده شده است .

در واشنگتنن وزارت خارجه گفت رهبران ايران در بين همکاري و مقابله بايد يکي را برگزينند .

شان ميک کورماک گفت همکاري موجد مفاد براي همه ومقابله صرف به تجريد و انزواي بيشتر تمام خواهد شد .

مذاکره کنندگان ايراني و اتحاديه اروپائي موافقه کردند ظرف دوهفته ديگر براي انجام يک دور مذاکره اتومي ديگر با هم ملاقات کنند .

ايران بروز شنبه تعليق پروگرام غني سازي يورانيوم خود را، که يک تقاضاي کليدي قدرت هاي غربي است ، رد کرد .

XS
SM
MD
LG