لینک های دسترسی

شورشيان طالب منطقه را در جنوب تحت کتنرول در آوردند 


مقامات رسمي افغانستان مي گويند شورشيان طالب يک منطقهٌ دور دست را در جنوب افغانستان تحت کتنرول در آورده اند.

مقامات مي گويند پس از حملهٌ شبانه جنگجويان طالبان در منطقهٌ (اجرستان) ولايت غزني، قواي امنيتي محلي آن منطقه را ترک نمودند. مقامات مي گويند جداً تلاش مي ورزند تا کنترول منطقه را دوباره بدست آورند.

شورشيان طالب در گذشته مناطق دور دست را تحت کنترول در آورده اند، ولي اکثراً، قواي بين المللي و افغان آنها را دوباره عقب رانده اند.

در غرب افغانستان، مقامات رسمي گفتند دو انجينير ترکي که هفتهٌ قبل اختطاف شده بودند، رها گرديده و به کشور شان برمي گردند.

مقامات پوليس افغانستان امروز دوشنبه گفتند که اين دو انجينير به روز يکشنبه، پس از پرداخت احتمالي پول از طرف کمپني شان، رها گرديدند، ولي در مورد پرداخت پول چيزي نگفته اند.

در يک واقعهٌ جداگانه ، قواي ائتلاف به رهبري امريکا اعلان نمود که يکي از عساکر شان امروز در اثر زخم هاي که در انفجار روز يکشنبه در ولايت هلمند برداشته بود، در گذشت.

به روز يکشنبه در عين ولايت قواي بين المللي ناتو گفت عساکر آن قوا (ملا شيخ) يک قوماندان بلند رتبهٌ طالبان و دو پيرو وي را در نزديکي موسي قلعه به قتل رسانده اند.

همچنان مقامات رسمي اعلان داشتند که در اثر حملات قواي هوائي ناتو به روز يکشنبه ۲۱ طالب را در ولايت شرقي خوست به قتل رسانده است.

XS
SM
MD
LG