لینک های دسترسی

ترکی های اختطاف شده رها گردیدند


مقامات رسمي افغانستان و ترکيه مي گويند دو انجينير ترکي که هفتهٌ قبل اختطاف شده بودند، رها گرديده و به کشور شان برمي گردند.

مقامات پوليس افغانستان امروز دوشنبه گفتند که اين دو انجينير به روز يکشنبه، پس از پرداخت احتمالي پول از طرف کمپني شان، رها گرديدند، ولي در مورد پرداخت پول چيزي نگفته اند.

اين دو تبعهٌ ترکي در يک پروژهٌ ساختماني در خارج شهر هرات کار ميکردند که بتاريخ چهاردهم ماه جولاي توسط افراد مسلح نا شناس اختطاف گرديدند.

هيچ گروهي مسوليت اين اختطاف را به عهده نگرفت.

در چندين ماه گذشته اکثريت اختطاف ها در ولايت هرات صورت گرفته است، و اکثريت اختطاف ها اطفال مقامات رسمي افغان بوده اند.

XS
SM
MD
LG