لینک های دسترسی

انجام اولین محاکمه یک مظنون دهشت افگن در گوان تینامو


قرار است يک محکمهُ نظامي امريکا در خليج گوانتاناموي کيوبا محاکمۀ يک مظنون دهشت افگن را که در مبارزه در دهشت افگني بحيث جنگجوي دشمن شناخته شده، نمايد. اين اولين محاکمه در نوع خود در اين محکمه ميباشد.

هياٌت منصفه براي محاکمهُ (سالم همدان) امروز دوشنبه انتخاب مي گردد. همدان متهم به توطئه، و کمک هاي مادي براي دهشت افگني ميباشد. اگر اين تبعهٌ يمني متهم شناخته شود، به حبس ابد محکوم مي گردد.

وکيل مدافع همدان مي گويد وي رانندهٌ موتر اسامه بن لادن رهبر القاعده بود، ولي در کدام فعاليت دهشت افگني دست نداشت. مدعي العموم ها مي گويند وي در حلقهٌ داخلي القاعده شامل بوده و متهم به کمک نمودن به بن لادن در فرار از مجازات پس از حملات يازدهم سپتمبر ميباشد.

وکيل همدان به نحو غير مؤفقانه کوشش نموده است

تا اتهامات عليه وي را از بين ببرد، و مشروعيت پروسهٌ محکمه جنجال بر انگيز را مورد سوال قرار داده است.

XS
SM
MD
LG