لینک های دسترسی

پيشنهاد استفاده پول امریکا برای ترميم جت های پاکستانی


حکومت بش ميگويد که در نظر دارد از صدها مليون دالر کمکي که اکنون به تمويل پروگرام هاي ضد دهشت افگني در پاکستان تخصيص داده شده، براي عصري سازي طيارات جت کهنۀ پاکستان، استفاده کند.

اين اقدام قبلاً توسط روزنامۀ نيويارک تايمز گزارش داده شده بود. گزارش حاکي بود که حکومت بش تقريباً ۲۳۰ مليون دالر ازين وجوه را براي عصري سازي طيارات اف ۱۶ ساخت امريکا بمصرف ميرساند. اين رقم معادل دوثلث کمک ايالات متحده به اسلام آباد است.

دينا پرينو، سخنگوي قصر سفيد امروز اين گزارش روزنامۀ نيويارک تايمز را تائيد نموده گفت حکومت پاکستان تحت فشار زياد قرار داشته و باين کمک ايالات متحده نيازمند است.

اين تغير در تخصيصيه که بايد توسط کانگرس تصويب گردد، در حالي بعمل آمده که يوسف رضا گيلاني، صدراعظم پاکستان براي سفر هفتۀ آينده اش به ايالات متحده، آمادگي ميگيرد.

پرينو اين موضوع را رد کرد که از طيارات اف ۱۶ در عمليات ضد دهشت افگني استفاده نشده است.

XS
SM
MD
LG