لینک های دسترسی

صدر اعظم پاکستان در مقابله با دهشت افگني خگاستار همکاري با هند شد


صدراعظم پاکستان ميگويد پاکستان و هند بايد براي مبارزه عليۀ دهشت افگني در منطقه همکاري کنند.

يوسف رضا گيلاني، صدراعظم پاکستان، امروز طي يک صحبت تلفوني با من موهن سنگه، صدراعظم هند گفت ناآرامي فعلي در منطقه ايجاب ميکند که در مبارزه با دهشت افگني همکاري بيشتر صورت گيرد. او گفت هردو کشور قرباني اين معضله هستند.

آقاي گيلاني به همقطار هندي خود تلفون کرده بود تا بخاطر پيروزي اش در کسب راي اعتماد از پارلمان هند، تبريک بگويد.

اين تبصره هاي صدراعظم هند بعد ازان بعمل آمد که مقامات افغاني و هندي، هردو، ادارۀ استخبارات پاکستان را بدست داشتن در حملۀ انتحاري ماۀ جاري بر سفارت هند در افغانستان، متهم کردند.

آقاي گيلاني بصدراعظم هند گفت يک افغانستان باثبات بمصالح تمام کشورهاي منطقه بوده و براي تضمين صلح و ثبات درانجا بايد هر نوع کوشش ممکن صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG