لینک های دسترسی

پاکستان و هند در کشمير دست بتبادلۀ آتش زدند.


پاکستان و هند در سرحد عملي دو کشور در منطقۀ مورد منازعۀ کشمير دست به تبادلۀ آتش زدند.

تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوي نظامي پاکستان ميگويد اردوي هند امروز در منطقۀ بتال، از فراز سرحد بشليک مرمي هاي هاوان و ماشيندار دست زد.

عباس گفت اردوي پاکستان فوراً دست به حملۀ تلافي جويانه زد و حکومت خواستار ملاقات بين مقامات ارشد نظامي هند و پاکستان گرديده است.

يک سخنگوي اردوي هند ادعاي پاکستان را رد کرده گفت گلوله باري اصلاً از جانب پاکستان صورت گرفت. مقامات هندي ميگويند تندرواني که کوشش ميکردند بقلمرو هند نفوذ کنند بر هند راکت شليک نمودند. او گفت عساکر هندي دست بحملۀ تلافي جويانه نزد.

اين دومين واقعۀ تخلف از آتش بس در خط کنترول که کشمير هندي و پاکستاني را جدا ميکند، در ماۀ جاري بود.

XS
SM
MD
LG