لینک های دسترسی

واردات مواد کيمياوی به افغانستان و مشکل مواد مخدر


یک مقام ملل متحد ميگويد، افغانستان مقادير هنگفت کوکنار را به کمک مواد کيمياوي ايکه از ساير کشور ها به افغانستان قاچاق ميشود، به هروئين مبدل ميسازد.

کرستينا اوگوز مامور ملل متحد موظف به مواد مخدر و جرايم در افغانستان امروز دوشنبه گفت که اين مواد کيمياوي از کشور های چون چين، کورياي جنوبی ، اروپا بشمول روسيه و ساير بخشهاي جهان وارد ميشود.

اوگوز گفت از اين مواد کيمياوي براي توليد رنگ و ادويه استفاده ميگردد و بطور عموم توليد شده وبه کشور هاي جهان سوم و بعد به افغانستان عمدتاً از طريق پاکستان وايران قاچاق ميگردد.

ملل متحد ميگويد، ۹۳ در صد کوکنار جهان در افغانستان توليد ميشود که ۶۰ فيصدآن سال گذشته در داخل افغانستان به هروئين مبدل شده است.

XS
SM
MD
LG