لینک های دسترسی

تهاجم عساکر عراقی و ايالات متحده عليۀ القاعده در عراق


قواي عراقي تحت حمايت ايالات متحده به مقصد پاکسازي القاعده ازيکي از سنگر هاي آخري آنها در عراق، يک تهاجم تازه را براه انداخته اند.

مقامات مي گويند اين عمليات امروز سه شنبه همراه با يک سلسله حملات در بعقوبه مرکز ايالت دياله در شمالشرق بغداد، آغاز شده است .

مقامات نظامي ايالات متحده ميگويند عساکر عراقي تنها با حمايت اندک عساکر امريکايي اين جنگ را رهبري ميکنند.

مقامات مي گويند عمليات مشابهي در ساير مناطق باعث کاهش چشمگير در حملات دهشت افگني شده است.

در عين زمان پوليس در بغداد يکروز بعد از آنکه سه بم افگن انتحاري زن حد اقل ۳۰ زايربشمول اطفال را به قتل رسانيدند، در حالي تدابير امنيتي را افزايش بخشيده که صد ها هزار زاير شيعه بسوي يک زيارت شيعه ها روان ميباشند.

رفتن به اين زيارت امروز در اوج آن قرار خواهد داشت و مقامات پيشبيني کرده اند که تا يک مليون شيعه شايد در مراسم زيارت امروز در بغداد اشتراک نمايند.

XS
SM
MD
LG