لینک های دسترسی

پکتیا: وکيل شورا از یک سؤ قصد جان بسلامت برد


وزارت دفاع برتانيه ميگويد يکي از عساکر آن کشور در جنوب افغانستان کشته شد.

مقامات امروز گفتند اين عسکر بروز سه شنبه در ولايت هلمند گزمه ميکرد که واحد مربوط او هدف حملۀ شورشيان قرار گرفت.

مقامات ميگويند اين عسکر هدف يک انفجار قرار گرفت و بيکي از تاسيسات طبي منتقل شد ولي از اثر جراحاتش جان سپرد.

برتانيه ميگويد از وقتي که عمليات در افغانستان آغاز شد تا بحال ۱۱۴ عسکر آن کشور بقتل رسيده اند.

اکثريت قواي برتانيه در ولايت هلمند، که سنگر مستحکم طالبان است، مستقر ميباشند.

در عين زمان، يک وکيل شوراي افغانستان از يک واقعۀ انفجار بم کنار جاده در ولايت پکتيا جان بسلامت برد. درين واقعه سه نفر مجروح شدند.

در ولايت لوگر، مقامات محلي ميگويند تندروان بر يک موتر پوليس حمله نموده دو فرد پوليس را کشته و موتر حامل شان را با خود بردند.

XS
SM
MD
LG