لینک های دسترسی

نیوزویک: تطبیق ستراتیژی بغداد توسط طالبان


مقاله نیوزویک که بقلم سمیع یوسفزی و ران موریا تحرير يافته، میگوید هدف جدید طالبان شهر کابل و حلقۀ از شهرک ها و قصبات اطراف اين شهر است.

خبرنگاران نیوزویک چشم دید خود را از شهر میدان شهر ولایت میدان وردک بیان نموده میگویند در این ولایت که در ۲۵ مایلی کابل قرار دارد، طالبان آزادانه رفت و آمد داشته و کاروانهای اکمالات نیرو های امریکایی را مورد حمله قرار میدهند.

حملات انفجاری اخیر در کابل، مردم را سراسیمه ساخته و هر طرف موانع کانکریتی و سیم های خار برای محافظت از حملات انفجاری بچشم میخورد.

مجله نیوزویک مینویسد اين همان حالتيست که طالبان میخواهند، مردم را مشوش ساختن. تندروان قدرت مقابله با نیرو های ائتلاف و اردوی ملی افغانستان را ندارند و قرار اظهارات یک مامور استخبارات طالبان، با ایجاد خوف و وحشت، حمایت از رژیم موجوده کمرنگ خواهد شد.

قبل از افزایش نیرو هایی امریکایی در عراق هم، عدم ثبات در بغداد تاثیرات روانی شدید بر مردم عراق گذاشته بود. و به گفته یک دیپلومات غربی عدم امنیت انفرادي مردم، یک مشکل بزرگ است ولی نیوزویک از قول این دیپلومات میگوید طالبان به هیچ صورت قادر به تسخیر کابل و یا دیگر مراکز ولایات نخواهند گردید.

مجله نیوزویک ادامه میدهد: ملا باری خان یکی از قوماندان های طالبان به مجله نیوزویک گفت این گروه، جاسوسان خود را از ولایات اطراف بجانب کابل سوق میدهد تا افراد بیشتری را برای حملات آینده گرد آورند. خان ادعا میکند که طالبان شهر کابل را به ۱۵ حوزه تقسیم نموده اند که هر حوزه مسئول جداگانه خود را خواهد داشت.

مجله نیوزویک میگوید حملات روانی طالبان اثرات خود را داشته است، حمله بر هتل سرينا، حمله در مراسم رسم گذشت، حمله انتحاری بر سفارت هند در کابل که بگفته مامورین افغان در پاکستان پلان گذاری شده بود، همه، مردم و خارجی های مقیم در کابل را هراسان ساخته است.

ولی دیپلومات های خارجی به این عقیده اند که امنیت کابل خوب بوده و تعداد حملات به این شهر بعد از گرفتاری تعدادی از سلول هاي طالبان کاهش یافته است. ولی آنان اعتراف می نمایند که حملات به کابل اندک ولی چشمگیر است زیرا تندروان به احساسات مردم حمله مینمایند.

مجله نیوزویک ادامه میدهد در ولایات لوگر و میدان وردک طالبان به هزاران تن از مردم را بخود جلب نموده و تعداد کثیری از جنگجویان طالبان و خارجی که ترک و چیچن و عرب و ازبک و ترکمن و پاکستانی اند هم از ساحه وزیرستان با اکمالات جنگی به این ساحات آمده اند.

گروه طالبان برای هر فرد تازه وارد ماهانه ۲۰۰ دالر پرداخت مینمایند که بمراتب از معاشات افراد پولیس و اردوی ملی بیشتر است.

مجله نیوزویک ميگويد محصلين پوهنتون و ديگر جوانان مستعد که آينده خود را در خطر مى بينند، در فکر فرار از افغانستان اند. نويسندگان اين مقاله با چندين تن از دختران و پسران محصل در اين رابطه صحبت نموده و ميگويند که آنان حتى آزادى اينرا ندارند تا به ولايات مربوطه خود رفت و آمد نمايند زيرا طالبان در همه شاهراه هاى عمده پوسته هاى تلاشى دارند و اين محصلين، امنيت خود را در خطر ميبينند.

نه تنها محصلين بلکه بسيارى از مردم در فکر فرار اند، تجار در خطر اختطاف قرار داشته و سرنوشت آينده سرمايه گذاران همه نامعلوم ميباشد.

مجله نیوزویک در خاتمه مينويسد: قرار اظهارات آقاى فاروقى مسئول بانک ملى افغان، سرمايه داران پولهاى خود را براى مصئون بودن به بانک هاى دوبى منتقل نموده اند و در حاليکه مردم روبروز نا اميد تر شده ميروند، هيچ معلوم نيست آينده چى خواهد شد.

نيوزويک از قول فاروقى ميگويد کشور با عدم امنيت، فساد ادارى و بيروکراسى دامنه دار، مشى هاى نابجايى دولت و رفتار نادرست حکومت مواجه اند. يک ديپلومات ارشد خارجى در کابل ميگويد هر آنچه که باعث اميدوارى گردد، لازمى است.

XS
SM
MD
LG