لینک های دسترسی

مککين اوباما - توجه بر نگرانی های اقتصادی در امریکا


جان مککين و براک اوباما، کانديد هاي رياست جمورئ ايالات متحده از هر دو حزب جمهوريخواه و ديمو کرات، توجه شانرا بر نگرانيهاي اقتصادي معطوف داشتند.

اوباما توجه را پس از مسافرت اش به شرقميانه و اروپا، به سرعت روي موضوعات داخلي، متوجه ساخت. جان مککين در عين زمان،

از آخرين سروئ افکار عامه اندکی تشويق شده است که او را در پيشي از اوباما نشان ميدهد.

سروي ها وسيعاً نشان ميدهند که راي دهندگان در مورد وضع اقتصادي در سال جاري انديشه دارند و انتظار ميرود که هردو کانديد احزاب عُمده توجه شانرا در طول هفتۀ جاري بر موضوعات اقتصادي متمرکز سازند.

جان مک کين از حزب جمهوريخواه در ايالت نوادا مبارزه مي کند. او سعي مي ورزد تا به صاحبان منازل که بخاطر تاديۀ اقساط ماهانۀ گران و بيم از دست دادن خانه هايشان، نگراني دارند، اطمينان دهد.

مککین: "ما بايد به مردم کمک کنيم که خانه هاي شان را از دست ندهند. اين موضوع، ايالت نوادا را چون ساير ايالات کشور، صدمه زده است. مردم تلاش مي کنند که مالک منازل خود باقي بمانند."

جان مککين، نوع مذاکرات و ملاقتهاي گفت شنودي را ترجيح ميدهد که در آن موضوعات از طرف رأي دهندگان، به شکل سوال و جواب مطرح ميگردد ، بطور مثال، اين دختر جوان در نوادا از او پرسید: "اگر شما رئيس جمهور مي بوديد ، آيا ماليات ما را افزايش ميداديد؟"

مککين: "نه خير، بفکر من بد ترين چيزيکه بر امريکائيان در اين ايام مشکل اقتصادي اتفاق مياُفتد، بلند بردن ماليات ميباشد. من آن کار را نخواهم کرد!"

مککين تعهُد نمود که تنقيصات ماليات زمان جورج بش را نافذ نگهدارد.

ولی براک اوباما مخالف تنقيص ماليات بر مردم غنی بوده و وعده کرده است تا ماليات امريکائيان با در آمد متوسط را کاهش بدهد.

اوباما با هنري پولسن وزير ماليه و بين بيرنانک رئيس بانک مرکزي، روي موضوع قيم و اقساط منازل، صحبت کرد. وي همچنان با يوسف رضا گيلاني صدر اعظم پاکستان بصورت خصوصي ملاقات نمود.

تمرکز مجدد اوباما بر موضوعات داخلي، پس از سفر اخير وي به شرقميانه و اروپا بمنظور افزايش اعتماد بر کفايت وي در قيادت مشي خارجئ ايالات متحده و قومانداني اعلي قواي مسلح امريکا، طرح شده بود.

هردو کانديد، وسيعاً براي انتخاب معاونين شان در عمليۀ انتخابات رياست جمهوري بصورت خصوصي، کار مي کنند.

اوباما به شبکۀ تلويزيونئ (ان بي سي) گفت که وي در جستجوي شخصي است تا يک آجنداي تغير مشي واشنگتن را بميان آورد.

XS
SM
MD
LG