لینک های دسترسی

ادارۀ جاسوسی پاکستان  - 'علائق عميقتر' با تندروان


يک گزارش جديد حاکيست که ادارۀ جاسوسي پاکستان مناسبات خود را با تندروان در مناطق قبايلي که مسؤل تشديد اخير خشونت ها در افغانستان اند، عميق تر ساخته است.

مقامات نطامي و استخباراتي ايالات متحده اين ادعا ها را بروزنامۀ نيويارک تايمز بعمل آورده اند، که در شمارۀ امروزي آن روزنامه بچاپ رسيده است.

آنها ميگويند معاون ادارۀ استخبارات مرکزي ايالات متحده در ماۀ جاري يک سفر محرمانه به پاکستان نموده و اين مدارک را بمقامات پاکستاني تسليم کرد.

يوسف رضا گيلاني، صدراعظم پاکستان بيک شبکۀ تلويزيوني ايالات متحده گفت روابط ادارۀ جاسوسي با تندروان باور کردني نيست.

آقاي گيلاني همچنان گفت از ايالات متحده خواستار شده که براي قواي پاکستان اطلاعات استخباراتي فراهم کند تا آنها بتوانند دهشت افگنان را در پاکستان هدف قرار دهند. او گفت جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در جريان ملاقات روز دوشنبه با وي موافقه کرد تا اين اطلاعات را فراهم کند.

اما رهبر پاکستان همچنان گفت قواي کشورش قابليت اجراي بعضي از عمليات هاي ضد دهشت افگني را ندارد.

آقاي گيلاني بروز سه شنبه در واشنگتن با رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده ملاقات کرد.

يک سخنگوي وزارت دفاع از سوقيات عساکر پاکستاني بمناطق قبايلي استقبال کرده گفت موجوديت چنان قوايي حرکت تندروان را مقيد ميسازد. اما اين سخنگو گفت ايالات متحده ميخواهد که پاکستان در جنگ با شورشيان، بشمول آنهائي که از توافق آتش بس با مقامات محلي تخلف مينمايند، اقدامات بيشتري کند.

آقاي گيلاني همچنان بروز سه شنبه با براک اوباما، کانديد رياست جمهوري از حزب ديموکرات ملاقات نمود. اوباما از پاکستان منحيث يک متحد فوق العاده مهم ايالات متحده ستايش کرد.

XS
SM
MD
LG