لینک های دسترسی

اسرائيل و سوريه موافقه آغاز مذاکرات صلح


مقامات ترکيه ميگويند سوريه و اسرائيل چهارمين دور مذاکرات غير مستقيم صلح را در استانبول با توافق روي برگزاري مذاکرات بيشتر در ماۀ آينده، تکميل کردند.

مقامات ميگويند تازه ترين دور مذاکرات تحت ميانجي گري ترکيه که امروز خاتمه يافت، مثمر و مثبت بود. اما آنها ميگويند هيئت هاي اسرائيل و سوريه تا بحال روي آغاز مذاکرات رويارويي توافق نکرده اند.

اين دو کشور براي بار اول مذاکرات از طريق ترکيه را در ماۀ مي آغاز کردند. اين مذاکرات بر سرنوشت ارتفاعات گولان، که يک قلمرو استراتيژيک است که اسرائيل در سال ۱۹۶۷ تسخير کرده بود، متمرکز ميباشد.

سوريه خواستار خروج کامل اسرائيل از گولان است.

XS
SM
MD
LG