لینک های دسترسی

از اثر يک حملۀ ناتو در افغانستان بيش از ۲۰ طالب کشته شد


يک مقام ناتو ميگويد عساکر زميني بحمايت قواي هوائي بيش از ۴۰ طالب را در مناطق مرکزي افغانستان بقتل رسانيده اند.

اين حمله امروز بعد ازان براه افتاد که انفجار يک بم کنار جاده در ولايت غزني بروز چهارشنبه عساکر ناتو را مجروح ساخت.

در ساير انکشافات، بمي که در يک بايسکل تعبيه شده بود، امروز در خارج قنسول گري پاکستان در هرات منفجر شده يک محافظ پوليس و حد اقل يک نفر ملکي را مجروح ساخت.

يک سخنگوي ناتو بروز چهارشنبه گفت يک توافق صلح بين پاکستان و تندروان طالب در شمال غرب آن کشور به ۴۰ فيصد ازدياد در فعاليت هاي شورشيان در افغانستان منجر گرديده است.

جنرال ظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان ميگويد شورشيان حملات شان را از هدف قرار دادن قواي امنيتي بر هدف قرار دادن زيربناي کشور تغير داده اند.

در ولايت لوگر مقامات محلي ميگويند تندروان بروز چهارشنبه بر يک موتر پوليس حمله کرده دو فرد پوليس را کشته و موتر حامل شان را با خود بردند.

و در ولايت ارزگان، مقامات ميگويند در جريان تصادماتي بين قواي امنيتي و شورشيان از روز دوشنبه باينطرف حد اقل ۳۰ تندرو طالب کشته شدند.

XS
SM
MD
LG