لینک های دسترسی

بش - امضای دستور آوردن اصلاحات در توانایی استخبارات ايالات متحده


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده يک فرمان اجرائيوي را که صلاحيت هاي ادارات استخباراتي کشور را تعديل نموده براي ادارۀ ملي استخبارات قدرت بيشتر ميدهد، امضا کرده است.

اين فرمان به مايک مکانل رئيس ادارات استخبارات ايالات متحده صلاحيت جديد ميدهد تا از هرنوع اطلاعات استخباراتي که به بيشتر از يک ادارۀ استخبارات ارتباط ميگيرد، نظارت نمايد. اين مسؤليت در گذشته بدوش ادارۀ استخبارات مرکزي بود.

اين فرمان به مکانل قدرت ميدهد در مورد مصارف خريداري چون ماهواره هاي جديد و ساير وجوه تصميم اتخاذ کند.

اين فرمان همچنان مسؤليت هاي ۱۶ ادارۀ استخباراتي کشور را مشخص ميسازد.

بيانيۀ امروزي سخنگوي قصر سفيد حاکيست که اين فرمان به جامعۀ استخباراتي ايالات متحده هدايت ميدهد تا اطلاعات مؤثق را بوقت معين آن با تاکيد خاص بر دهشت افگني بين المللي و انتشار اسلحۀ تاثير و تخريب جمعي جمع آوري کنند.

XS
SM
MD
LG