لینک های دسترسی

Breaking News

انهدام عمارت در ترکيه باعث مرگ ۱۶ دختر مکتب شد


انفجاري در يک ليلۀ يک مکتب دختران در جنوب ترکيه باعث انهادم عمارت و هلاکت حد اقل ۱۶ شاگرد آن مکتب گرديد.

مقامات در تاشکنت ميگويند چنين بنظر ميرسد که وقتي شاگردان در اوائل امروز استراحت بودند، فرار گاز طبيعي باعث انفجار دران عمارت سه طبقه اي گرديد.

بشير اتالي، وزير داخلۀ ترکيه ميگويد ۲۷ دختر از بين مخروبه ها برون کرده شده اند و بعضي ازانها سوختگي شديد دارند.

عملۀ نجات ميگويند آواز کساني را که هنوز در زير مخروبه ها هستن،د ميشنوند. مقامات بيم دارند که شايد دوازده دختر ديگر هنوز در زير مخروبه ها گير مانده باشند.

مقامات ميگويند بيش از ۴۰ دختر بين سنين ۸ و ۱۶ دران ليليۀ مدرسۀ مذهبي اقامت داشتند. اين عمارت ملکيت يک بنياد مذهبي بود.

XS
SM
MD
LG