لینک های دسترسی

رهبران شورشی عراق به افغانستان 'نقل مکان نموده اند'


روز نامه واشنگتن پوست که به نقل قول از رهبران گروه شورشي سني مذهب القاعده و استخبارات عراق مي نويسد که رهبر ان گروه اخيرا عراق را به قصد افغانستان ترک گفته است، ومامورين عراقي و امريکائي آنرا يک علامت مزيدو احتمالي بي نظمي فزاينده و ضعف گروه خوانده اند.

روز نامه واشنگتن پوست به ادا مه مي نويسد که مامورين امريکائي ميگويند که علايمي وجود دارد که القاعده افراد تازه خودرا از عراق که در انجا جنگجويان ان متحمل شکست هاي چشمگير شده اند، به افغانستان سوق ميدهد که در انجا ظاهرا به پيشرفت هاي دست يافته است.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد يک گروه شورشي که عمدتا در داخل کشور بوجود امده و به عقيده مامورين امريکائي خارجيان انرا رهبري ميکنند، القاعده در عراق از مدت ها باينطرف يکي از سازمان هاي بسيار بيرحم و خطرناک در کشور بوده است.

اما حتي بعضي از رهبران ان اذعان ميکنند که طي يک سال گذشته شديدا ضعيف شده است. روز نامه واشنگتن پوست از قول يک تحليل استخباراتي امريکا که به خاطر ماهيت کارش نخواست اسمش افشا شود، گفت در تعداد جنگجويان خارجي که هر ماه وارد عراق ميشود بطور چشمگيري کاهش رونما شده، چنانچه در ماه گذشته بيست نفرجنگجوي خارجي وارد عراق شدند، در حاليکه در اوايل امسال تعداد انها به پنجاه و در تابستان سال گذشته به ۱۱۰ رسيده بود.

همچنان در يک گزارش ديگر روز نامه واشنگتن پوست آمده که برخورد ها بين شورشيان و عساکر پاکستاني روز چهار شنبه در شمال غرب پاکستان زماني شدت اختيار کرد که رهبران طالبان تهديد کردند که به حمايت شان از موافقات صلح که با حکومت جديد پاکستان در سالجاري حاصل گرديد، خاتمه خواهندداد.

روز نامه واشنگتن پوست به ادامه مي نويسد که تعداد تلفات در برخورد هاي وادي سوات پاکستان، در نزديک سرحد افغانستان، وسيعا ضد و نقيض بوده و بطورمستقل تائيد شده نمي تواند.

اما يک نطاق نظامي محلي گفت که در اين برخورد ها پنج عسکر پاکستاني و سي و هشت تن از شورشيان کشته شدند. اما يک نطاق طرفدار گروه طالبان تعداد تلفات را مورد سوال قرار داده گفت صرف سه تن از جنگ جويان ان کشته شده اند. اين سومين روز متواتر خشونت ها بين افراطيون طرفدار طالبان و عساکر حکومتي در وادي قبلا ارام سوات، بود.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد که از تاريخ هجدهم ماه فبروري که انتخابات پارلماني در پاکستان بر گزار گرديد، نفوذ طالبان در پاکستان بطور قابل ملاحظه توسعه يافته است.

ده ها دکان در نواحي قبايلي پاکستان و ولايت سرحدي شمال غرب مسدود و يا ويران شده و در خلال تهديد هاي عناصر مختلفه افراطيون، که اکثر انها وفادار و يا همدردي با بيت الله مهسود، رهبر طالبان پاکستاني دارند، چندين مکتب دختران بسته شده است.

روز نامه واشنگتن پوست در اخير مي نويسد که خشونت هاي فزاينده اين سوال ها را بوجود اورده که ايا موافقات صلح که بين حکومت ائتلافي جديد پاکستان و طالبان حاصل گرديد، زياد دوام خواهد کرد يا نه.

مامورين طالبان پاکستاني مکررا تهديد کرده اند که به حمايت شان از موافقات دست خواهند کشيد. روز نامه از قول يک تحليل گر نظامي پاکستان علاوه ميدارد که تهديد هاي طالبان مبني بر فسخ موافقات صلح شايد مشکلات بيشتر را براي پاکستان ببار آورد. يک مامور انستيتوت پاکستان براي مطالعات صلح ميگويد موافقات صلح از ابتدا نواقص داشت.

XS
SM
MD
LG