لینک های دسترسی

در تازه ترين جنگ هاي جناحي در غزه چهار نفر کشته شدند.


در تازه ترين تصادمات بين جناح هاي فلسطيني در باريکۀ غزه، حد اقل چهار نفر کشته و ۳۵ تن ديگر مجروح شدند.

خشونت هاي امروزي وقتي آغاز شد که تندروان حماس بر يک ناحيۀ شهر غزه حمله کردند تا اعضاي قبيلۀ هيلس را که با فتح ارتباط دارد، توقيف نمايند.

حماس ميگويد اين گروه، مظنونين يک بم گزاري هفتۀ گذشته را پنهان کرده اند که طي آن

پنج عضو حماس و يک دختر کوچک کشته شده بودند.

سه فرد پوليس حماس و يک عضو قبيلۀ هيلس در جريان تصادمات امروزي کشته شدند.

حماس همچنان يک استيشن راديو را که توسط جبهۀ مردمي براي آزادي فلسطين اداره ميشد، مسدود کرد.

يک مقام گفت نشرات اين استيشن نارضائيتي را در بين مقامات حماس تحريک ميکرد.

XS
SM
MD
LG