لینک های دسترسی

ادامه مذاکرات روی نقش ادعا شدۀ ادارۀ استخبارات پاکستان در بم گذاری های اخير


بروز يکشنبه، در حاليکه حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در کلمبو مذاکره مينمود، يک ديپلومات ارشد امريکايي از حکومت جديد يوسف رضا گيلاني تقاضا نمود تا در قسمت مهار ساختن عناصر سرکش ادارۀ استخبارات پاکستان، اقدامات بيشتر نمايد.

ريچارد بوچر، معين وزارت خارجه امريکا در امور آسيايي مرکزي و جنوبي ميگويد حکومت پاکستان در برخورد با افراطيون و ديگر بحرانات داخلي، با مشکلات عظيمي مواجه ميباشد.

بوچر ميگويد واشنگتن تعهد نموده است که در همه جهات به پاکستان کمک نمايد ولي حکومت پاکستان بايد مسئوليت هاي بيشتري را بدوش گيرد.

بوچر گفت: "آنان با چالش هاي بسيار بزرگي مقابل هستند. و اما يکي از طرق اين است که با ساير نهادها چون اردو و استخبارات کار نمايند. اگر آنان ميخواهند با مشکل دهشت افگني مقابله نمايند بايد همه را بيک استقامت قرار دهند."

کشور هاي هند و افغانستان اين اتهام را وارد ميکنند که ادارۀ استخبارات پاکستان حمله هفتم جولاي به سفارت هند در کابل را که منجر به کشته شدن ۶۰ نفر گرديد، پلان گزاري کرده بود. دو ديپلومات هندي هم در بين کشته شده گان ميباشد.

طبق گزارشات مطبوعات امريکايي، حکومت امريکا، به استراق سمع مخابرۀ پرداخته است که واضحاً ادارۀ استخبارات داخلي پاکستان يا آي اس آي را در اين قضيه دخيل نشان ميدهد.

مامورين رسمي پاکستان هرگونه اتهامي را رد نموده و ميگويند آن عده از عمال آي اس آي که با طالبان و يا ديگر گروه هاي افراطي، همدردي داشتند ، قبلاً از کار اخراج شده اند.

مامورين کشور هند ميگويند گيلاني طي مذاکرات روز شنبه بين من موهن سينگ و يوسف رضا گيلاني، صدراعظم هاي هند و پاکستان، تعهد نمود تا بصورت مستقل اتهامات وارده را مورد تحقيق قرار دهد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، طي بيانيۀ در اجلاسيۀ رهبران کشور هاي سارک گفت که دهشت افگنان در جنوب آسيا توسط نهادهائي پرورش مي يابند و حمايت ميشوند که اشارۀ بود به ادارۀ استخبارات پاکستان.

قرار است آقاي کرزي دراواخر روز يکشنبه، غرض مذاکره با رهبران هند، عازم دهلي جديد گردد.

XS
SM
MD
LG