لینک های دسترسی

موافقتنامه جنجال بر انگیز دیگر با رهبران قبايلی


گورنر ايالت سرحدي شمالغرب پاکستان تائيد کرده است که حکومت فيدرال پاکستان در ماه جنوري يک موافقتنامه صلح را با تقريبا سيصد تن از رهبران قبايلي در وزيرستان شمالي امضا کرده است.

اين موافقتنامه که قبلا رسما اذعان نشده بود، يکي از چندين توافق جنجال بر انگيز است که مسئول وخيم شدن خشونت ها در افغانستان شناخته شده است.

وزيرستان شمالي از مدت ها باينطرف يک مرکز چندين گروه تندرو طالبان و همچنان جنگجويان طالبان بوده است. در سال ۲۰۰۷، ايالت قبايلي صحنه نبرد هاي شديد بين گروه هاي تندرو و قواي امنيتي پاکستان بوده است.

اما، از ماه جنوري امسال، در وزير ستان شمالي نسبتا چند بر خورد با عساکر پاکستاني صورت گرفته است، و اين موضوع افواهاتي را بوجود اورده که حکومت پاکستان يک موافقتنامه صلح را امضا کرده است.

هو ويس غني، گورنر ايالت سرحدي شمال غرب، مامور ارشد مناطق قبايلي مجاور است. وي به صداي امريکا تائيد کردکه حکومت بتاريخ هفدهم ماه جنوري يک معاهده صلح را در وزيرستان شمالی امضا کرد،و او ميگويد که اين يگانه چنين توافق است که حکومت تا کنون به امضا رسانيده است.

غني: "يگانه منطقه اي که ما يک موافقتنامه را امضا کرده ايم وزيرستان شمالي است - جائيکه ۳۰۰ تن از بزرگان قبايلي انرا امضا کرده اند. و طوريکه من گفتم بين قبايل و حکومت پاکستان است."

گورنر غني گفت، بزرگان قبايلي وعده کردند از حملات ماوراي سرحد بر افغانستان جلوگيري کنند، از حملات بر قواي امنيتي و تاسيسات حکومتي دست بکشند، افراط گرائي را تشويق نکنند و خارجيان را اخراج کنند.

رهبران سياسي در ايا لت سرحدي شمال غرب موافقات مشابه را با ساير گروه هاي تندرو در شمالغرب پاکستان امضا کرده اند،اما حکومت فيدرال ميگويد که مذاکرات دوري جسته است.

غني، با وجود انتقاد حکومت افغانستان و ناتو و قوماندان هاي نظامي امريکا، از اتکا حکومت پاکستان بر موافقات صلح، دفاع نمود .وي گفت، اين موافقات بخشی از يک ستراتيژي وسيعتر است که از قوه نظامي و انکشاف اقتصادي نيز استفاده ميشود.

XS
SM
MD
LG