لینک های دسترسی

ملاقات حامد کرزی با صدر اعظم هند


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه با منموهن سنگ، صدر اعظم هندوستان ملاقات نموده و امنیت منطقه و دهشت افگنی در مناطق سرحدی مورد بحث قرار داد.

حامد کرزی که از سوی آقای سنگ صدر اعظم و پرتیبا پتیل رئیس جمهور هند استقبال شد، گفت افغانستان و هندوستان روابط عمیق دوستانه و طولانی دارند.

او همچنان اظهار داشت کشور هند در جریان شش سال گذشته با سخاوت و همدردی به افغانستان مساعدت کرده است.

رئیس جمهور افغانستان گفت:" من فوق العاده خرسندم که از هند دیدن میکنم. کشوریکه روابط عمیق و طویل دوستی با افغانستان دارد. کشوریکه بطور خاص افغانستان را در شش سال گذشته با سخاوتمندی و همدردی کمک کرده است. و کشوریکه اهمیت آن در منطقه روز افزون میگردد و تاریخ و فرهنگ خود را منعکس میسازد که جای خوشبختی برای همه ای ماست."

بروز یکشنبه آقای کرزی طی دیدارش با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان درحاشیه ای سفرش به پایتخت سریلانکا و اشتراک در کنفرانس سارک در مورد دهشت افگنی و تندوران اسلامی صحبت کرد.

آقای گیلانی گفت اگر آقای کرزی شواهدی را در قسمت دست داشتن پاکستان در حمله به سفارت هندوستان در کابل فراهم نماید، او امر تحقیقات مستقل را در مورد صادر خواهد کرد.

قوای امنیتی هر دو کشور افغانستان و هندوستان در حال نبرد با آن عده از تندروان اسلامی هستند که گمان میرود از پاکستان که بین این دو کشور موقعیت دارد، به آن کشورها به عملیات می پردازند.

در حالیکه افغانستان اداره استخباراتی پاکستان را مسئوول و همکار با جنگجویان طالب و باعث حملات و ویرانی این کشور میداند، مقامات هند نیز پاکستان را متهم به حمایت و تقویت مالی گروههای تندرو اسلامی در کشمیرمربوط هند مینماید.

از زمان آغاز حکومت حامد کرزی و از سال 2001 بدینسو هند حدود 750 ملیون دالر برای بازسازی افغانستان پس ازچند دهه جنگ درآن کشور مساعدت کرده است.

هند همچنان در آموزش قوای امنیتی افغان و در فراهم آوری دو فروند طیاره برای قوای هوائی افغانستان سهم گرفته علاوه برآن در ساختن سرکها ، مکاتب و شفاخانه ها درنظر دارد با حکومت افغانستان مساعدت نماید.

یکی از پروژه های کلیدی آن ساختن سرک در غرب افغانستان است که راه را بسوی بنادر ایران با گذر از بنادر پاکستان بازمیکند و نیز از پروژه های مهم دیگر هند برای کمک به افغانستان ساختمان یک سلسله خطوط مخابراتی و عبوردادن انرژی برق از ازبکستان به کابل میباشد.

XS
SM
MD
LG