لینک های دسترسی

تجلیل از روز جهانی جوانان در کابل


سهم دادن جوانان در پروسه های بلند دولتی یکی از موارد عمدهٔ بود که در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان از جانب شرکت کنندگان آن مطرح گردید.

امروز در کابل محفلی به پیشواز از روز جهانی جوانان از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شده بود که در آن نمایندگان جوانان از تمام ولایات کشور شرکت کرده بودند.

بیشتر شرکت کنندگان از دولت خواستار سهیم ساختن جوانان در برنامه های دولتی شدند. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رییس جمهور، در این محفل گفت نباید تنها با شعار اینکه جوانان نیروی جامعه میباشند، اکتفا کنیم. وی خواست جوانان باید بیشتر در بازسازی ها و پیشرفت دولت سهم داده شوند.

همچنان عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ در این محفل گفت این وزارت تا حال کار های زیادی برای رشد جوانان انجام داده است و بعد از این نیز برنامه های دراز مدتی را برای بهبود وضعیت جوانان دارد.

روز جهانی جوانان به ابتکار وزارت اطلاعات فرهنگ و همکاری ۹ موسسه ملل متحد و دیگر ارگانهای دولتی برگذار شده بود.

XS
SM
MD
LG